Ernst Casimirlaan 53a, 9717 AV Groningen

GPS-coördinaten: 53,2207 ° NB; 6,5487 ° OL

Ernst Casimirlaan 53a van boven, met dank aan Google

Voor dit appartement is een Vereniging van Eigenaars Gebouw Ernst Casimierlaan 53 en 53a van toepassing; zie het Reglement en de Akte van splitsing. De WOZ-waarde is € 215.000 in 2024 (peildatum 1-1-2023). Mogelijk komt later (in 2025?) dit appartement vrij voor verkoop. U kunt hierover contact met ons opnemen: e-mail rinapaul@planet.nl of bel 035-5388373 (+voice-mail).

 • foto
 • Uitzicht over de Oranjewijk vanaf de watertoren (Open Monumentendag september 2004)

 • foto
 • Google Streetview editie okt. 2022 (huisnummers 53, 53a, 51 and 51a)

 • foto
 • Ernst Casimirlaan 53–59 in 1927

 • foto
 • Ernst Casimirlaan 53–59 tegenwoordig (zelfde standpunt als in 1927)

 • foto
 • Gezien vanaf de overburen op 21 juni 2016

 • foto
 • hoek Prinsesseweg/Ernst Casimirlaan eind jaren 1920

In de Ernst Casimirlaan is de hele even zijde door woningbouwvereniging Onze Woning gebouwd, terwijl de oneven zijde helemaal door particulieren is verwezenlijkt. Opvallend is het laatste stukje van de Ernst Casimirlaan, vlakbij de Prinsesseweg. Begin 1927, toen de zwart/wit-foto in het midden werd genomen, werd er nog gewerkt aan twee door W. Niewold en E.J. Westra gebouwde woningen: de nummers 55 en 57. Links naast deze twee woningen staat de in juni 1926 gereedgekomen woning en winkel van slagerij L. de Groot (de woning met het puntdak). En rechts is nog net een gedeelte van de nrs. 53a en 53 te zien, van een door Jan Kuiler en Lucas Drewes in 1926 gebouwde rij huizen (nrs. 53 t/m 39).

Tekst en genoemde zwart/wit-foto zijn ontleend aan het boek: Groningen ten noorden van het Noorderplantsoen – historisch overzicht in foto's en beschrijvingen, van Beno Hofman, 1997, ISBN: 90-5294-154-8.

Eind 2019 verscheen van de fotografe Norma van der Horst het fotoboek Stadjerspaleizen – de Amsterdamse School in de stad Groningen (ISBN 978-90-5402-290-9). Op pag. 63 t/m 65 heeft Norma haar lens gericht op de woningen aan dit deel van de Ernst Casimirlaan.